6972838906 Κων/νου Καραμανλή 69, Λάρισα

Κων/νου Καραμανλή 69, Λάρισα, Λάρισας Τ.Κ.: 41336

Τηλέφωνο: 6972838906

Υπεύθυνος: ΛΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Επισκεψιμότητα: 1339

Ιστοσελίδα: http://www.sinergeio-katharismou-larisa.gr

Debug toolbar

Debug Toolbar


Debug messages


Initializing ArticlesManager

http://www.sinergeio-katharismou-larisa.gr/el/

No article categories fount

URLs


Host: www.sinergeio-katharismou-larisa.gr

Current URI: /el/sinergeio-katharismou-larisa-thessalia-Epikoinonia

Globals


$template_path: '/templates/corporate'

$page_home_url: 'http://www.sinergeio-katharismou-larisa.gr/el/sinergeio-katharismou-larisa-thessalia'

$load_slideshow: false

$show_hero_title: true

$template_debug: true

$debug_message_list: array ( 0 => 'Initializing ArticlesManager', 1 => 'http://www.sinergeio-katharismou-larisa.gr/el/', 2 => 'No article categories fount', )

$template:

Page setings


Local setings


Menu